top of page
Image by Henning Witzel

Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Da Vinci Kids preschool

2022 онд:

  • Hikvision брэндийн гадна болон дотор хяналтын камерын систем

  • Planet брэндийн утасгүй дотоод сүлжээ

  • Honeywell болон Hikvision брэндийн гал, хулгайн дохиоллын систем зэргийг гүйцэтгэсэн.

Aurug Casa

2022 онд нийслэл хотын төв цэгт байрлах Aurug Casa дэлгүүрт Hikvision брэндийн хяналтын камерын систем, Honeywell брэндийн гал болон хулгайн дохиоллын системийг суурилуулж гүйцэтгэсэн.

The Peak Residences

2019 онд Зайсангийн төв цэгт байрлах нийт 41 айлын гаднаа 100 машины зогсоолтой The Peak Residances хотхонд автомашины улсын дугаар таних төлбөртэй зогсоолын системийг суурилуулж гүйцэтгэсэн.

Regis Place

Бид 2020-2022 онд тус цогцолборт ZKTeco брэндийн автомашины улсын дугаар таних төлбөртэй болон оршин суугчдын зогсоол, нэгдсэн төлбөр тооцооны системийг иж бүрэн суурилуулж гүйцэтгэсэн.