top of page

Simon 65C

Simon таслуур нь цахилгаан хэлхээг хэт ачаалал, богино холболт болон бусад цахилгааны гэмтэлээс хамгаалах зориулалттай төхөөрөмж юм. Энэ нь хэвийн бус гүйдэл эсвэл хүчдэлийн нөхцөлийг илрүүлсэн тохиолдолд хэлхээн дэх цахилгааны урсгалыг автоматаар тасалдуулж, хэлхээний эвдрэл, аюулгүй байдлын болзошгүй аюулаас сэргийлдэг.

MCB

Хуваарилах хайрцаг

  • Professional and fashion design

  • Convenient recessed installation

  • Easier and faster wiring

distribution box.png
distribution box3.jpg
bottom of page