top of page

НИЙГМИЙН  ХАРИУЦЛАГА

Компани нь хэдийгээр ашгийн төлөө ажилладаг хуулийн этгээд мөн боловч манай компанийн баримталж ирсэн гол зарчим бол нэгдүгээрт ажлыг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэж, захиалагч, хэрэглэгчдэд сэтгэл ханамжийг үлдээх, нийгмийн хөгжил, дэвшлийн төлөө хариуцлагатай бизнес эрхлэх юм. Бид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд жил бүрийн бизнес төлөвлөгөөнд тодорхой хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг тооцон зарцуулж ирсэн ба дараах ажлуудыг нийгмийн сайн сайхны төлөө хийлээ. 

bottom of page