top of page

ДОТООД СҮЛЖЭЭ

Дотоод сүлжээний суурилуулалт

Орчин үед дотоод сүлжээ structured cabling дэд бүтцийг барилга байгууламжид ашиглах системүүдийн хэрэглээнд нийцэхээр цогц хэлбэрээр нарийн төлөвлөн суурилуулах шаардлагатай болсон.

Дараах шаардлагуудыг хангах дотоод сүлжээг төлөвлөж суурилуулж ашиглах нь зүйтэй. Үүнд:

 

  1. Системүүд нэгдсэн дэд бүтэц, өгөгдлийн сан, өндөр хурдны сүлжээтэй байх

  2. Холбоо, дохиоллын нэгдсэн хяналтын удирдлагын төвтэй байх

  3. Өндөр хурдны интернэтийн холболттой байх

bottom of page