top of page

ИНТЕРЬЕР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Орчин үед гэрлийг зөвхөн ойр орчиноо гэрэлтүүлэх болон аюулгүй байдлыг хангахад хэрэглэдэг үе ард хоцорсон. Гэрлийг барилгын интерьерт хүссэн уур амьсгал, орчиноо бүрдүүлэх, тав тухыг бий болгох, тухайн газрын дизайныг тодотгож, өнгө төрхийг тодорхойлоход хэрэглэж болно. Мэргэжлийн гэрэлтүүлгийн дизайн, техник, тооцооллын тусламжтайгаар цахилгааны урсгал зардлыг хэмнэх, хэрэглээг хялбарчлах бүрэн боломжтой.

bottom of page