top of page

АНТЕНН

Антенн угсралт

Үүрэн холбооны сүлжээ нэвтрээгүй, мөн сүлжээ нь чанарын шаардлага хангадаггүй объектод сүлжээ, давтамжийг сайжруулах зорилгоор антенны угсралт суурилуулалтыг захиалагчийн техникийн даалгаврын дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэдэг.

 

Одоогийн байдлаар Huawei-Mobicom компанитай хамтран үүрэн холбооны 4G болон 5G сүлжээний антенна, тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалт, тестийн ажил үйлчилгээг Монгол улсын хэмжээнд 600+ гаруй сайтуудад амжилттай хийж гүйцэтгээд байна.

bottom of page