top of page

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Зарлан мэдээлэх систем

Жижиг хэмжээний кафед ая тухтай орчин бүрдүүлж дуу, хөгжим тоглуулахаас эхлээд улс орон даяар онцгой байдлын мэдээллийг хүргэх хүртэл өндөр ач холбогдолтой систем юм. 

Тухайн систем нь бие даасан байдлаар ажиллахаас гадна галын дохиололтой хоршиж хүний оролцоогүй ажилладгаараа шаардлагатай мэдээллийг цаг алдалгүй, түргэн шуурхай хүргэх давуу талтай.

Манай компани DSPPA брэндийн Мини загварын өндөр чанартай өсгөгчөөс эхлээд чанга яригчийн 8 зоны спикерийн гаралтыг 1000 зоне болгон өргөтгөх боломжтой томоохон системийг таны хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн санал болгож байна.

bottom of page