top of page
Image by Henning Witzel

Хэрэгжүүлсэн төслүүд

River Plaza

2018-2023 онд:

 • Control 4 брэндийн гэрийн автоматжуулалт, домофон систем

 • Hikvision брэндийн дотор болон гадна хяналтын камер

 • DSPPA брэндийн зарлан мэдээлэх систем

 • Honeywell брэндийн хаягладаг галын дохиоллын систем

 • Honeywell брэндийн сэнсний хавхлаг автоматжуулалтын систем

 • Hikvision брэндийн явган хүний хаалганы нэвтрэх систем

 • Hikvision болон Rosslare брэндийн гадна авто зогсоолын нэвтрэх систем

 • Hikvision брэндийн гражын автомат хаалганы дугаар таних нэвтрэх систем

 • Knet брэндийн FTTH шилэн кабелийн систем

 • Feelux брэндийн гадна фасадны гэрэлтүүлгийн зураг болон суурилуулалтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

CU Mongolia

БНСУ-ын конвиниенс дэлгүүрийн салбарт 30 гаруй жилийн туршлагатай, CU брэндийн эзэмшигч, салбарын тэргүүлэгч Би Жи Эф Ритэйл Компанитай мастер франчайзийн гэрээг байгуулж, Монгол улсад CU брэндийн конвиниенс дэлгүүрийн үйл ажиллагааг эхлүүлж худалдаа үйлчилгээний 140 гаруй салбар дэлгүүртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бид 2020-2023 онд:

 • Нийт 7 цэгт, 14 ширхэг Hikvision брэндийн хяналтын камерын систем

 • Шилэн кабелийн дэд бүтцийн угсралт суурилуулалтыг ажлыг гүйцэтгэсэн.

Gerlug Vista

2021 онд тус цогцолбор хотхонд бид гэрэлтүүлгийн дизайн, төлөвлөлтийн ажыг хийж гүйцэтгэсэн. Гэрэлтүүлгийн шийдлийг боловсруулахдаа эхлээд тухайн өрөөний зориулалт, хэрэглэх хүний тоо, хөдөлгөөний шилжилт, хувь хүний сонирхол, амьдралын хэвшил, тавигдах эд зүйлс, материал зэргийг нарийн тооцдог.  Үүний дараа гэрэлтүүлгийн тооцоолол хийн гэрэлтүүлгийн түвшин, гэрлийн тоо хэмжээ, гэрлүүдийн байршил, өнгө, гэрлийн хүч, чиглэлийг төлөвлөн тохирох гэрлүүдийг сонгоно. Мөн автоматжуулалтын системтэй уялдсан асалтын горимуудыг төлөвлөдөг.