top of page
Image by Henning Witzel

Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Шинэ сонголт дэлгүүр

Шинэ сонголт дэлгүүр нь олон улсын тавилгын загварын хөгжлийг тодорхойлдог 20 гаруй үйлдвэр, компанийн бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсад албан ёсны эрхтэйгээр борлуулж байна. Бид тус дэлгүүрт 2019 онд ZKTeco брэндийн улсын дугаар таних төлбөртэй зогсоолын системийг иж бүрэн суурилуулж гүйцэтгэсэн.

Баянгол зочид буудал

Баянгол зочид буудал нь 4 одны зэрэглэлтэй, голчлон бизнес ангиллын зочид төлөөлөгчид, жуулчдыг хүлээн авч үйлчилдэг. Тус зочид буудалд 2019 онд ZKTeco брэндийн автомашины улсын дугаар таних, төлбөртэй зогсоолын системийг иж бүрэн суурилуулж гүйцэтгэсэн.

BRB Agency

2019 онд арга хэмжээний тайз, тоног төхөөрөмж угсарч суурилуулах үйл ажиллагаа явуулагч BRB Agency-д Soyal брэндийн нэвтрэх систем болон Hikvision брэндийн гадна болон дотор хяналтын камерын системийг оффисын хэмжээнд бүрэн хийж гүйцэтгэсэн.

River Center

2017 онд:

  • Hikvision брэндийн явган хүний хаалганы нэвтрэх систем

  • Hikvision брэндийн дотор болон гадна хяналтын камерын систем зэргийг хийж гүйцэтгэсэн.