top of page
Virtual-Fashion-Store__Credit__Signify.png
INTERACT_LOGO_CMYK_CORAL.png

retail

Interact-тай та юу хийж чадах вэ?

lighting-asset-management-icon.png

Гэрэлтүүлгийн
менежмент

scene-management-icon.png

Автомат удирдлагын менежмент

energy-optimization-icon.png

Эрчим хүчний зарцуулалт

 • Дэлгүүрийнхээ бүх гэрэлтүүлгийг төвлөрсөн байдлаар хянаж, удирдах

 • Дэлгүүрийн эргэн тойрныг бүсчилж олон боломжийг үүсгэх

 • Өдөр тутмын тайланг авч, асуудлыг түргэн шийдэх

indoor-navigation-icon.png

Дотор навигаци

 • Сурталчилгааны самбарыг хамгийн сайн гэрлээр тусгах

 • Шинэхэн хүнсэнд тохирсон гэрлийг ашиглаж хадгалах

 • Гэрлийн горимыг цагийн хуваарийн дагуу идэвхижүүлэх

 • Эрчим хүчний хэрэглээг бодит цагт болон хугацааны явцад хянах

 • Эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд гэрэлтүүлгийн хуваарийг оновчтой болгох

 • Ердийн гэрэлтүүлэгтэй харьцуулахад 80% хүртэл эрчим хүч хэмнэх боломжтой

multisite-management-icon.png

Олон талт менежмент

 • Үйлчлүүлэгчдийг худалдан авалтын жагсаалтад байгаа зүйлс рүү нь чиглүүлэх

 • Дэлгүүр доторх таних тэмдгүүдийг тодотгох

 • Дэлгүүрт хүний дулааны зураглалаар хөдөлгөөний бөөгнөрлийг зохицуулах

 • Заалны хэсгүүдийн эрчим хүчний хэрэглээг харьцуулах

 • Гэрлийн дизайны том өөрчлөлтийг шууд солих боломжтой

 • Төвийн хяналтын самбараар дамжуулан өөрийн байршил бүрт шинэчлэлтүүдийг суулгах

bottom of page