top of page
luxury-hotel-bad-raga-3.jpg
INTERACT_LOGO_CMYK_CORAL.png

hospitality

Interact-тай та юу хийж чадах вэ?

lighting-asset-management-icon.png

Гэрэлтүүлгийн хөрөнгийн менежмент

scene-management-icon.png

Автомат удирдлагын менежмент

energy-optimization-icon.png

Эрчим хүчний зарцуулалт

  • Зочид буудлын гэрэлтүүлгийг нэг хяналтын самбараар удирдаж, хянах боломжтой

  • Хөрөнгийн тооллого, засварын бүртгэл, техник хангамжийн өөрчлөлт болон системийн гүйцэтгэлийг хянах

  • Автомат дохиоллын тусламжтайгаар гэмтэл, тасалдлыг хурдан сэргээх

  • Системд холбогдсон бүх гэрэлтүүлгийн цэгүүдийг алсаас хянаж, удирдах

  • Зочид өөрсдийн тав тухтд нийцүүлэн өрөөний гэрэлтүүлгийг тохируулах    

  • Гэрлийн шоу, дэлгэцийг алсаас удирдаж, идэвхжүүлэх

  • Эрчим хүчний хэрэглээг хянаж, тогтвортой ажиллагааг бий болгох

  • Мэдрэгчээр өрөөнд хүн байгаа эсэхийг тодорхойлох

  • Хүнд ээлтэй байгалийн гэрэлтэй орчинг бүрдүүлэх

bottom of page