top of page
Image by Henning Witzel

Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Gerege Villa

Богд-Хан уулын энгэрт орших нийт 26 айлын тансаг зэрэглэлийн Gerege Villa Luxury Complex хотхонд 2021 онд WeJoin болон ZKTeco брэндийн зогсоолын хаалт болон холын зайн уншигч суурилуулах ажлын хийн гүйцэтгэсэн.

Ab Aesthetic Beauty clinic

AB Aesthetic Beauty Clinic гоо сайхны салонд 2022-2023 онд нийт 10 хэсэгт Hikvision брэндийн хяналтын камерын систем , 11 хэсэгт DSPPA брэндийн зарлан мэдээлэх систем, LifeSmart брэндийн автомат хөшиг тус тус суурилуулж гүйцэтгэсэн.

Сарны Титэм Үзэсгэлэн

Сарны титэм үзэсгэлэн Выставкад 2021 онд ZKTeco брэндийн автомашины улсын дугаар таних, төлбөртэй зогсоолын системийг иж бүрэн суурилуулж гүйцэтгэсэн.

Zag Group

In 2019-2023:

  • Surveillance cameras and access systems of the Hikvision brand

  • DSPPA brand announcement system

  • Intranet of the Planet brand

  • Intercom systems were installed and completed.