top of page

FACADE  LIGHTING

Light in the exterior of the building can make the building stand out, change the color of the building, and create a brand image that can be recognized by the public.
With the help of professional lighting design, techniques and calculations, it is possible to save electricity costs and simplify use.

Гадна чимэглэлийн гайхалтай гэрэлтүүлэг нь барилга байгууламжийг хотын орон зайд харагдахуйц болгож, чиг баримжаа олгох боломжийг олгодог. Барилга байгууламжийг гэрэлтүүлэх янз бүрийн аргууд байдаг, тухайлбал оффисын барилга, түүхэн барилга, орон сууцны барилга эсвэл музей. Фасадны жигд гэрэлтүүлэг нь дурсгалт газруудыг онцолж, хотын орон зайд тайван байдлыг бий болгодог. Гэрэлтүүлгийн нарийн технологи нь нүд гялбуулдгүй  фасадны гэрэлтүүлгийг сонгоход чухал хүчин зүйл болдог. Бид хүрээлэн буй орчны хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн фасадыг хэрхэн гайхалтай гэрэлтүүлэх талаар зөвлөгөө өгдөг. Мэргэжлийн гэрэлтүүлгийн дизайн, техник, тооцооллын тусламжтайгаар цахилгааны урсгал зардлыг хэмнэх, хэрэглээг хялбарчлах бүрэн боломжтой.

eur-7226-rep.jpg
Untitled.png
dsadsa.png
bottom of page