top of page
UB

Road & Street

Interact-тай та юу хийж чадах вэ?

lighting-asset-management-icon.png

Гэрэлтүүлгийн хөрөнгийн менежмент

  • Хяналтын самбарын газрын зургаас гудамжны гэрэлтүүлгийн бүх төхөөрөмжийг алсаас хянах

  • Автоматаар дата их алдааны мэдэгдлүүдийг илрүүлж, засдаг

  • Үүрэн сүлжээгээр автоматаар ашиглалтанд оруулснаар масштабыг саадгүй хийнэ

scene-management-icon.png

Автомат удирдлагын менежмент

  • Гудамжныхаа гэрэлтүүлгийг нэг хяналтын самбараар бүрэн удирдаарай

  • Гэмт хэрэг, осол гарсан үед, эсвэл явган хүний хөл хөдөлгөөн ихтэй газарт гэрэлтүүлгийг асаана

  • Автомат алдаа илрүүлснээр засвар үйлчилгээний үр ашгийг дээшлүүлж, аливаа тасалдлыг танд шууд мэдэгдэнэ

energy-optimization-icon.png

Эрчим хүчний зарцуулалт

  • Гудамж, дүүрэг, эсвэл бүхэл бүтэн хотын эрчим хүчний хэрэглээг хянах

  • Гэрлийн бүдгэрч тодрох, асаж унтрахад цагийн хуваарь тогтоох

  • Гудамжны гэрлийн цахилгаан зарцуулалтыг оновчтой болгож, хэрэглээг багасгах

bottom of page