top of page
signify_iao10.jpg
INTERACT_LOGO_CMYK_CORAL.png

office

smart-buildings-fact-1.png

Дэлхийн CO₂ ялгаруулалтын 36% нь барилга байгууламжаас үүсдэг

smart-buildings-fact-2.png

Ажилчдын 70 гаруй хувь нь оффис, гэр хосолсон ажлын загварыг илүүд үздэг

warehouse-manufacturing-fact-1.png

LED гэрлийн горимд шилжих нь эрчим хүчний хэрэглээг 80% бууруулах боломжтой

Interact-тай та юу хийж чадах вэ?

lighting-management-icon.png

Гэрлийн удирдлага

scene-management-icon.png

Автомат удирдлагын менежмент

energy-optimization-icon.png

Эрчим хүчний зарцуулалт

  • Таны бүх гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийн төвлөрсөн хяналт, менежмент

  • Зайны оношилгоо нь урьдчилан сэргийлэх, түргэн шуурхай засвар үйлчилгээ хийх боломжийг олгодог

  • 80% -с дээш эрчим хүчний хэмнэлтээр тогтвортой байдлыг сайжруулна

  • Гэрэлтүүлгийн орон зайд IoT програмуудыг нэвтрүүлж ухаалаг оффисуудыг бий болгоно

  • Гэрэлтүүлгийн горимуудыг хялбархан сольж олон төрлийн орон зайг бий болгоно

  • Зөв гэрлийг зөв цагт хүргэхийн тулд гэрэлтүүлгийн хуваарийг тохируулна

  • Ухаалаг утасны програмаар гэрэлтүүлгийг хянана

  • Эрчим хүчний хэрэглээний суурь үзүүлэлтийг тогтоож системийн хэмнэлтийг тооцоолно

  • Өдрийн цагт гэрлийн хэрэглээг багасгаж, хүнгүй өрөөг мэдэрч гэрэл автоматаар унтарна

  • Өөрийн эрчим хүчний хэрэглээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэллийг харна

bottom of page