top of page
interact-industry-pilkington-2.jpg
INTERACT_LOGO_CMYK_CORAL.png

Industry

warehouse-manufacturing-fact-2.png

Агуулахын менежерүүдийн 60% нь захиалга авах хугацааг сайжруулахыг хүсдэг

warehouse-manufacturing-fact-3.png

Логистикийн компани гэрэлтүүлгээ сайжруулснаар ослыг хэмжээг 14% бууруулжээ

warehouse-manufacturing-fact-1.png

LED гэрлийн горимд шилжих нь эрчим хүчний хэрэглээг 80% бууруулах боломжтой

Interact-тай та юу хийж чадах вэ?

lighting-asset-management-icon.png

Гэрэлтүүлгийн хөрөнгийн менежмент

lighting-management-icon.png

Гэрлийн удирдлага

energy-optimization-icon.png

Эрчим хүчний зарцуулалт

  • Алсын зайн оношлогооны хяналтын самбараар алдаа гарсан тохиолдолд нэн даруй хариу өгнө

  • Гэрэлтүүлгийн ашиглалтын хугацааны мэдээлэлд үндэслэн урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээг хийнэ

  • Програм хангамжийн шинэчлэлтийг автоматаар хүлээн авна

  • Өөрийн бүх сайтын гэрэлтүүлгийг цогцоор нь удирдах

  • Гэрэлтүүлгийн ажиллагааг алсаас оновчтой болгох

  • Гэрэлтүүлгийг бусад холбогдсон үйлчилгээнүүдтэй нэгтгэх замаар ухаалаг экосистемийг бий болгох

  • Бүх байгууламжийнхаа эрчим хүчний хэрэглээг хянах

  • Удирдлагатай LED гэрэлтүүлэгтэй бол эрчим хүчээ 80% хүртэл хэмнэх

  • Ажлын хэсгүүдийн ашиглалтыг харьцуулж, хэмнэлтийн боломжуудыг тодорхойлох

bottom of page