Үүрэн холбооны сүлжээ ороогүй мөн сүлжээ нь чанарын шаардлага хангадаггүй объектод сүлжээ, давтамжийг сайжруулах зорилгоор антенны угсралт суурилуулалтыг захиалагчийн техникийн даалгаврын дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд хийдэг.

Одоогийн байдлаар Huawei компанитай хамтран үүрэн холбооны 3G болон 4G сүлжээний антенна, тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалт, тестийн ажил үйлчилгээг Монгол улсын хэмжээнд 420 гаруй сайтуудад амжилттай хийж гүйцэтгээд байна.