Монгол улсын шилэн кабелийн тархац

Манай мэргэжлийн хамт олон 1996 оноос хойш Монгол улсын хэмжээнд 18000 км гаруй шилэн кабель суурилуулсан.

Шилэн кабель суурилуулах түгээмэл аргууд:

  • Газраар
  • Агаараар 
  • Сувагчлалаар