Үүрэн холбооны сүлжээ өсгөгч систем гэж юу вэ?

DAS  систем  /Distribution  Antenna  Systems/ гэдэг  нь үүрэн холбооны операторуудын сүлжээ унадаг барилгын лифт болон зоорийн давхар гэх мэт газруудад  үүрэн холбооны ярианы чанар, өгөгдөл дамжуулах хурдыг сайжруулах зорилготой систем юм.

Сүлжээ ихээр унадаг газар дээрхи системийг байгуулсанаар хүний бие муудах, осол аваар гарах, гэмт хэрэгт өртөх зэрэг асуудлуудаас сэргийлж чадна.

Энэхүү системийг олон улсад өргөнөөр хэрэглэж байна.