ГАДНА ХОЛБООНЫ ДЭД БҮТЭЦ

Шилэн кабелийн суурилуулалт

Цааш үзэх...

Бичил хоолойн сувагчлал / microduct

Цааш үзэх...

Антенна угсралт

Цааш үзэх...

Уламжлалт холбооны худаг сувагчлал

Цааш үзэх...

Цамхаг угсралт

Цааш үзэх...

Шугам хоолой угсралт

Цааш үзэх...

ДОТОР ХОЛБООНЫ ДЭД БҮТЭЦ

FTTH систем

Цааш үзэх...

Харилцаа холбооны нэгдсэн шийдэл

Цааш үзэх...

Дотоод сүлжээ

Цааш үзэх...

Сүлжээ өсгөгч систем

Цааш үзэх...