Нэвтрэх системийн тухай

яагаад нэвтрэх хяналтын систем шаардлагатай вэ?

Аж ахуйн зориулалттай барилга байгууламжийн хаалгаар нэвтрэхэд зөвхөн уламжлалт түлхүүрийг ашиглах нь хувилж олшруулах, гээж үрэгдүүлэх, хэн хэзээ нэвтэрсэн эсэхийг мэдэх боломжгүй зэрэг маш олон эрсдлүүдийг дагуулдаг.

Харин нэвтрэх хяналтын хаалга удирдлагын автомат системийг нэвтрүүлсэнээр байгууллага, хувь хүн дээрх эрсдлүүдийг хааж, өөрийн объектын аюулгүй байдлын хяналтыг бүрэн гартаа авах юм.

суурилуулахад Тохиромжтой салбар

Айл, өрх

Сургууль

Оффис

Агуулах

Амралтын газар

Үйлдвэр

нэвтрэх хяналтын системийн бүрэлдэхүүн хэсэг

Нэтрэх эрхийн төрөл

Пин код, Карт,

Хурууны хээ, Царай

Уншигч

Нэвтрэх хүсэлтийг удирдлагын панелруу илгээнэ.

Удирдлагын панел

Уншигчаас ирсэн мэдээллийг боловсруулна.

Цоож

Удирдлагын панелаас нэвтрэх эрх олгосон бол цоож нь нээгдэнэ.

Шийдэл

БИЕ ДААСАН ХОЛБОЛТЫН ЗУРАГ

ОЛОН ХААЛГАны ХОЛБОЛТЫН ЗУРАГ

Давуу тал

Бие даасан нэвтрэх систем

  • Суурилуулахад хялбар
  • Хямд үнэ
  • Ус чийг, шороо тоосны хамгаалалттай

Олон хаалганы нэвтрэх систем

  • Бусад хяналтын системтэй интеграцчилна
  • Санах ой нь панелдаа байна
  • Хаалгыг удирдлагын панелаас удирдана