Аспирацийн галын систем 1 хоолойтой

  • Honeywell Xtralis Vesda VLF
  • UL, ULC, CCC, FM, ActivFire, CE, LPCB, VdS, VNIIPO, NF,  EN 54-20 стандартыг хангасан
  • Бие даан сүлжээнд холбогдон програм хангамжаар хянах боломжтой
  • Хаягладаг галын дохиоллын системд холбон утаа мэдрэгчийн үүрэг гүйцэтгэн ажиллах боломжтой
  • 250 м/кв хүртэлх талбайг хамарна
  • Хоолой 25м хүртэл урттай байж болно
  • 3ш релей гаралттай
  • Утааг 0.025%  нарийвчлалтай мэдэрнэ
  • 16000 хүртэлх түүх хадгална