Аспирацийн галын систем 4 хоолойтой

  • Honeywell Xtralis Vesda-E VEU
  • UL, ULC, ActivFire, CE, VdS, EN 54-20, ISO 7240-20 стандартыг хангасан
  • Бие даан сүлжээнд холбогдон програм хангамжаар хянах боломжтой
  • Хаягладаг галын дохиоллын системд холбон утаа мэдрэгчийн үүрэг гүйцэтгэн ажиллах боломжтой
  • 6500 м/кв хүртэлх талбайг хамарна
  • 3.5″ дэлгэцтэй
  • 4 хоолой тус бүр 100м хүртэл урттай байж болно
  • 7ш релей гаралттай
  • Утааг 0.001%  нарийвчлалтай мэдэрнэ
  • 20000 хүртэлх түүх хадгална