Ухаалаг, хаягладаг дуут дохио

 • Honeywell P700A-E
 • Шинэчлэгдсэн загвартай
 • Ажиллах хүчдэл: 19-30VDC
 • Хүчдэлийн хэмжээ:
 • 2.4mA,24VDC max; Alarm
 • 30mA,24VDC max.
 • Холболтын үеийн хүчдэлийн хүрээ: 15-32VDC
 • Холболтын хүчдэл: 350uA,24VDC
 • Холболт тасарсан үед; 2.2mA,24VDC alarm
 • Гэрлийн давтамж: 1 Hz
 • Гаралтын давтамж: 75dBA