Шууд булдаг шилэн кабель /6 core/

1,650

  • Хэрэглээ: Газар ухаж, шууд булж суурилуулах
  • Шөрмөсний тоо: 6кор
  • Шөрмөсний төрөл: Нэг моде /Single mode/
  • Шөрмөсний стандарт: G652D
  • Давуу тал: Мэрэгч амьтан болон ус чийгний хамгаалалттай
  • Ашиглалтын температур: -40С – +70С
  • Хадгалалтын температур: -50С – +70С
  • Суурилуулалтын температур: -20С – +60С