Проекторын дэлгэц PE-G120(16:9)GG3

  • • Хэмжээ: 77” – 150”
  • • Суурилуулах төрөл: Хана
  • • 12mm ирмэгтэй
  • • Тэгш хэмтэй татлагатай
  • • Хөнгөн цагаан хүрээ
  • • Суурилуулахад хялбар
  • • Хөнгөн жин