Проекторын дэлгэц CN-P120(16:9)WP5

  • • Өөрөө түгждэг механизм
  • • Удаан хураагддаг механизм
  • • Хэмжээ: 84” – 120″
  • • Суурилуулах төрөл: Хана / Тааз
  • • Өнгө: Хар / Цагаан
  • • Хөнгөн цагаан их бие
  • • Материал, өнгө: Мат цагаан