Авто зогсоолын холын зайн уншигчийн UHF карт

  • Модель: UHF1-Tag1
  • Холын зайн уншигчийн карт /UHF-Ultra high frequency/
  • Картан дээрээ мэдээлэл хэвлэх боломжтой
  • 26Bit – ийн мэдээлэл хадгална
  • 10 метрт унших боломжтой