Авто зогсоолын орох/гарах лед дэлгэц

  • Модель: DS-TVL224-4-5Y
  • Улсын дугаар харах боломжтой
  • Зогсоолын хугацаа харах боломжтой
  • Зогсоолын тоо харах боломжтой
  • Төлбөрийн мэдээлэл харах боломжтой
  • Улаан болон ногоон өнгөөр харах боломжтой
  • Цахилгаан хангамж: 220v
  • Дэлгэц: 304мм /өргөн/ ; 304мм /өндөр/
  • Материал: Төмөр биетэй ба дэлгэц нь хамгаалалтын шилтэй