Авто зогсоолын металл мэдрэгч кабель

  • Металл мэдрэгч кабель /Loop/
  • Авто замын доор суурилуулах зориулалттай
  • Голч: 1.5мм
  • Өнгө: Улаан