top of page

Төслийн Менежментийн сургалт, зөвлөх үйлчилгээг байгууллага дээрээ амжилттай зохион байгууллаа.


Багш Ж.Батчимэг танд Төслийн удирдлага болон Төсөл суурьтай менежментээр дамжуулан Харилцагчиддаа доголдолгүй өндөр түвшний үйлчилгээг үзүүлэх, Байгууллагын зорилго, зорилтдоо хүрэх, Байгууллагын соёлыг бэхжүүлэх, Төслүүдээ амжилттай хэрэгжүүлэх арга замуудын тэргүүн туршлагаас суралцах цогц сургалтыг өгч хамтран ажилласанд их баярлалаа.

Comments


bottom of page