top of page

Ид шидийн оронд хяналтын камер, зарлан мэдээлэх системүүдийг хандивлахаар боллоо.


Манай хамт олон Лантуун Дохио ТББ-аас хэрэгжүүлж буй Ид шидийн орон төслийн обьектуудад теле-хяналтын камер, зарлан мэдээлэх системүүдийн суурилуулалтыг иж бүрнээр нь гүйцэтгэн хандивлахаар боллоо.

Хүүхдийг хамгаалахад чиглэсэн төв гэдэг утгаараа аюулгүй байдлын хяналтын системтэй байх нь нэн чухал билээ.

Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай!

Comments


bottom of page