top of page

Бид ISO 9001:2016, 45001:2018 нэгдсэн менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

Бид байгууллагын үйл ажиллагааны чанар, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааг улам сайжруулж, олон улсын стандартын шаардлагад нийцүүлэн ажиллах зорилгоор ISO 9001:2016, 45001:2018 нэгдсэн менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэн ажиллаж байна.
Comments


bottom of page