Уламжлалтын галын дохиоллын системийн тухай

Бүсийн мэдрэгч бүхий уламжлалт галын дохиоллын систем

Болзошгүй гал түймрийн аюулыг түргэн шуурхай мэдээлж, хүний амь нас, эд хөрөнгийг хамгаалах зориулалт бүхий галын дохиоллын систем юм. Уг систем нь утаа, дулаан, уур, хий, дөл мэдрэгч зэрэг олон төрлийн мэдрэгчүүдийг хэрэглэдэг. Барилга байгууламжийн хэмжээ болон зориулалтаас нь хамааран галын дохиоллыг хаяглагддаг, уламжлалт, аспирацийн гэсэн 3 төрөлд ангилан суурилуулж байна.

Уламжлалт галын дохиоллын систем нь хэд хэдэн бүсээс /зооноос/ бүрдэнэ. Нэг бүсэд хэд хэдэн мэдрэгчүүд байх бөгөөд хэрэв нэг мэдрэгч нь дохио илгээвэл техникч гал гарсан өрөөг олох хэрэгтэй болдог. Тухайн барилгад гал гарсан тохиолдолд гал идэвхтэй гарч буй хэсгийг тухайн бүсээр /давхраар/ нь мэдээлдэг.  Гал гарсан давхарт дуут дохиологчийн мэдээллээр тухайн давхарт байгаа хүмүүсийг аюулгүй газар шилжүүлэх, галыг унтраах боломжтой. 

СУУРИЛУУЛАХАД ТОХИРОМЖТОЙ САЛБАР

Сургууль, Цэцэрлэг

 

Ресторант, Паб, Бар, Зоогийн газар

 

Худалдаа үйлчилгээний төв

 

Оффис

 

СИСТЕМИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ

Мэдрэгчүүд

 

Гар мэдээлэгч

 

Холбогч кабел

 

Удирдлагын самбар

 

Дуут дохио өгөгч

 

Шийдэл

Уламжлалт галын дохиоллын систем нь жижиг хэмжээний барилга байгууламжинд суурилуулахад илүү тохиромжтой шийдэл юм.

Бусад системүүдээ бодвол үнэ хямд, хялбар аргаар шийдлийг зохион байгуулах боломжтой.

Холболтын зураг

Давуу тал

  • Суурилуулалт энгийн, хялбар
  • Бусад брэндийн уламжлалт мэдрэгчүүдийг дэмжин ажиллана.
  • Үнэ хямд
  • Нэмэлтээр хулгайн дохиоллын хөдөлгөөн мэдрэгч суурилуулж болно.
  • Сим карт уншина /гал хулгайн дохиолол илэрсэн үед таны дугаарт мессеж илгээнэ/.
  • Интернет сүлжээнд холбогдож компьютер болон гар утсаар хянах боломжтой.
  • Суурин утасны PSTN оролттой.