Аспирацийн /сорох шугам/ галын дохиоллын систем

Аспирацийн /сорох шугам/ галын дохиоллын систем

Болзошгүй гал түймрийн аюулыг түргэн шуурхай мэдээлж, хүний амь нас, эд хөрөнгийг хамгаалах зориулалт бүхий галын дохиоллын систем юм. Уг систем нь утаа, дулаан, уур, хий, дөл мэдрэгч зэрэг олон төрлийн мэдрэгчүүдийг хэрэглэдэг. Барилга байгууламжийн хэмжээ болон зориулалтаас нь хамааран галын дохиоллыг хаяглагддаг, уламжлалт, аспирацийн гэсэн 3 төрөлд ангилан суурилуулж байна.

Аспирацийн /сорох шугам/ систем гэдэг нь pvc болон бусад төрлийн хоолойг ашиглан орчны агаарыг сорон шинжилж, утаа болон хийг илрүүлдэг систем юм. Бусад төрлийн галын дохиоллын системээс мэдрэх чадвар хамгийн өндөр байдаг. Та уг системийг сонгосноор галын аюулын үед хамгийн бага хугацаанд  арга хэмжээг авч хүний амь болон эд хөрөнгөө эрсдэлээс бүрэн хамгаалж чадна.

СУУРИЛУУЛАХАД ТОХИРОМЖТОЙ САЛБАР

Дата центр

Серверийн өрөө

Цахилгааны өрөө

Архивийн өрөө

Үйлдвэр

Хүйтэн агуулах

Системийн бүрэлдэхүүн хэсэг

Аспирацийн хоолой

Удирдлагын самбар

Дуут дохио

Нэгдсэн удирдлагын дэлгэц

шийдэл

Аспирацийн системийг бүх салбарт суурилуулж болох боловч дата центр, музей, үйлдвэрлэл явагдаж буй  өрөө, метроны хонгил, автомашины зогсоол, хүйтэн агуулах гэх мэт газруудад суурилуулах нь илүү тохиромжтой шийдэл юм.

Бид танд Honeywell Xtralis компанийн Vesda брэндийн аспирацийн галын  дохиоллын системийн шийдлийг санал болгож байна. Таны нандин үнэт зүйлсүүд нь аюулгүй байх болно.

Дэлхийд нийт суурилуулсан аспирацийн системийн 70 гаруй хувь нь Honeywell Xtralis компанийн Vesda брэндээр хийгдсэн байна.

Холболтын зураг

Давуу тал

  • Галын эхэн үед мэдрэнэ.
  • UL, ULC, ActivFire, CE, CCC, VdS, FM, LPCB, VNIIPO, NF, EN 54-20, ISO 7240-20 UL
  • Бие даан сүлжээнд холбогдон програм хангамжаар хянах боломжтой.
  • Хаягладаг галын дохиоллын системд холбон утаа мэдрэгчийн үүрэг гүйцэтгэн ажиллах боломжтой.
  • 6500 м/кв хүртэлх талбайг хамарна.
  • Утааг 0.001%  нарийвчлалтай мэдэрнэ.
  • 20000 хүртэлх түүх хадгална.