ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ДИЗАЙНий тухай

Манай хамт олон барилга байгууламжийн дотор, гадна гэрэлтүүлэг болон зам, талбайн гэрэлтүүлгийн шийдлийг мэргэжлийн түвшинд цогцоор нь төлөвлөж хийж гүйцэтгэдэг.

Орчин үед гэрлийг зөвхөн шөнийн цагаар ойр орчиноо гэрэлтүүлэх болон аюулгүй байдлыг хангахад хэрэглэдэг гэсэн ойлголт ард хоцорсон.

Гэрлийг барилгын интерьерт хүссэн уур амьсгал, орчиноо бүрдүүлэх, тав тухыг бий болгох, тухайн газрын дизайныг тодотгож, өнгө төрхийг тодорхойлоход хэрэглэж болно.

Барилгын экстерьерт гэрэл нь барилга байгууламжийн гоё сайхан харагдах байдлыг илүү тодотгож харуулах, мөн барилгын өнгө төрхийг хувирган өөрчлөх, олон нийтэд танигдах брэнд image үүсгэж болно.

Мэргэжлийн гэрэлтүүлгийн дизайн, техник, тооцооллын тусламжтайгаар цахилгааны урсгал зардлыг хэмнэх, хэрэглээг хялбарчлах бүрэн боломжтой.

Гэрэлтүүлгийн дизайныг архитектур, интерьер дизайнтай уялдуулан төслийн эхний шатнаас нь барилгын зурагтай хамт хийх нь зүйтэй.

Бидний санал болгож буй шийдлүүд:

Архитектурын шийдэлд тохирсон гэрэлтүүлгийн концепт дизайн

Тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлд тохирсон гэрэлтүүлгийн шийдэл

Концепт дизайндаа тулгуурлан гэрэлтүүлгийн норм, стандартын дагуу тооцоолол хийх

Байгалийн гэрлийн тооцоолол: Байгалийн гэрлийг барилгын интерьерт зохиомол гэрэлтүүлгийн хамт системтэйгээр хэрэглэснээр цахилгаан зарцуулалтыг хэмнэх боломжтой бөгөөд ажлын байранд тав тухыг бий болгож үр бүтээмжтэй ажиллах нөхцлийг бүрдүүлдэг.

Дахин төлөвлөлт хийж хуучин гэрэлтүүлгийг шинэчлэхэд тооцоолол хийх, зөвлөгөө өгөх

Тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлд болон хэрэглэгчийн тав тухад тохирсон олон төрлийн горим зохиох, нэгдсэн удирдлагын системд холбох схем зураг гаргах

Гэрэлтүүлгийн ажлын зураг