UTP cat6e

  • Хэрэглээ: Дотоод сүлжээ, хяналтын камерын систем
  • Дамжуулагч: Цэвэр зэс кабель
  • Дамжуулагчийн тоо: 4 х 2хос
  • Дамжуулагчийн голч: 0.57мм
  • Зурвасын өргөн: 10Gbps 100 метрийн зайд,10Gbps 100 метрийн зайд
  • Бүрээс: PVC