UTP cat6

  • Хэрэглээ: Дотоод сүлжээ, хяналтын камерын систем
  • Дамжуулагч: Цэвэр зэс кабель
  • Дамжуулагчийн тоо: 4 х 2хос
  • Дамжуулагчийн голч: 0.55мм
  • Зурвасын өргөн: 1Gbps 100 метрийн зайд, 10Gbps 55 метрийн зайд
  • Бүрээс: PVC