SC-ST, SM жампер кабель

  • Хэрэглээ: Төхөөрөмжийн хооронд суурилуулах
  • Шөрмөсний төлөв: 9/125µм
  • Шөрмөсний төрөл: Нэг моде /Single mode/
  • Шөрмөсний стандарт: G652D
  • Адапторын төрөл: Дан толгойтой /Simplex/
  • Холболтын унтралт: ≤0.3dB/км
  • Үнэ: 3м-7500₮