SC-LC. SM жампер кабель

  • Хэрэглээ: Төхөөрөмжийн хооронд суурилуулах
  • Шөрмөсний тоо: 1кор
  • Шөрмөсний төрөл: Нэг моде /Single mode/
  • Шөрмөсний стандарт: G652D
  • Адапторын төрөл: Дан толгойтой /Simplex/
  • Холболтын унтралт: ≤0.3dB/км
  • Үнэ: 3м-8500₮, 5м-12000₮, 10м-16000₮, 15м-18000₮, 20м-20000₮