Дотор шилэн кабель

  • Хэрэглээ: Барилга дотор суурилуулах
  • Шөрмөсний тоо: 1кор, 6кор, 8кор
  • Шөрмөсний төрөл: Нэг моде /Single mode/
  • Үнэ: 1кор-550₮, 6кор-900₮, 8кор-1000₮