Уян шилэн кабель /Drop cable/

  • Хэрэглээ: Барилга дотор суурилуулах
  • Шөрмөсний тоо: 2кор
  • Шөрмөсний төрөл: Нэг моде /Single mode/
  • Давуу тал: Уян чанартай