DVR16 DS-7216HGHI-F1

0

  • 16 Turbo HD/AHD/Аналог интерфейс оролт,
  • 16-сувгийн видео болон 1-сувгийн аудио оролт,
  • 1 SATA интерфейстэй,
  • 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, 260 1U case