100х2х0.4 кабель

  • Хэрэглээ: Худаг сувагчлал, барилга дотор суурилуулах
  • Дамжуулагч: Цэвэр зэс кабель
  • Дамжуулагчийн тоо: 100 х 2хос
  • Дамжуулагчийн голч: 0.4мм
  • Давуу тал: Тосон шахалттай
  • Тусгаарлагч: HDPE
  • Бүрээс: PVC