1х2х0.5 дотор телефоны утас

  • Хэрэглээ: Дотор телефон, домофон систем, галын дохиолол
  • Дамжуулагч: Цэвэр зэс кабель
  • Дамжуулагчийн тоо: 1 х 2хос
  • Дамжуулагчийн голч: 0.5мм
  • Тусгаарлагч: Полиэтилен
  • Бүрээс: PVC