Сувагчлалын шилэн кабель /144 core /

  • Хэрэглээ: Холбооны худаг сувагчлалаар суурилуулах
  • Шөрмөсний тоо: 144кор
  • Шөрмөсний төрөл: Нэг моде /Single mode/
  • Шөрмөсний стандарт: G652D
  • Ашиглалтын температур: -40С – +70С
  • Хадгалалтын температур: -50С – +70С
  • Суурилуулалтын температур: -20С – +60С