Дохиоллын кабель

  • Голч: Хөнгөн цагаан, 8Сх0.2мм2
  • Бүрээс: Цагаан, PVC