Галын дохиоллын кабель

  • Голч: Цэвэр зэс кабель, 2Сх1мм2
  • Бүрээс: Галд тэсвэртэй, PVC