Агаарын шилэн кабель /8 core /

  • Хэрэглээ: Агаарын баганаар суурилуулах
  • Шөрмөсний тоо: 8кор
  • Шөрмөсний төрөл: Нэг моде /Single mode/
  • Шөрмөсний стандарт: G652D
  • Давуу тал: Багана дээр бэхлэх бат бэх ган тросстой
  • Ашиглалтын температур: -40С – +70С
  • Хадгалалтын температур: -50С – +70С
  • Суурилуулалтын температур: -20С – +60С