Showing 1–24 of 31 results

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Duster

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FC адаптер

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-12 core- SC /Wall mount/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-4 core-SC /Wall mount/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-8 core-SC /Wall mount/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

LC адаптер

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-12 /Rack mount/-адапторгүй

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-12-SC, /Rack mount/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-144 core-SC /Rack Mount/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-24-SC /Rack mount/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-48 core- SC /Rack Mount/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

SC адаптер

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Баганын тоног

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Гильз

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Коннекторын толгой цэвэрлэгч

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Медиа конвертор 10/100/1000Mbps /15км/- хос

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Медиа конвертор 10/100Mbps /20км/ – хос

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Механик коннектор-LC

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Механик коннектор-SC

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Пигтайл- FC /1.5м/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Пигтайл- SC /1.5м/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Салаалагч 4 кор

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Цэвэрлэгч салфетка

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Цэвэрлэгч хөвөн