Showing 1–24 of 32 results

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Duster

38,500

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FC адаптер

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-12 core- SC /Wall mount/

170,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-4 core-SC /Wall mount/

60,500

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-8 core-SC /Wall mount/

77,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

LC адаптер

2,750

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-12 /Rack mount/-адапторгүй

88,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-12-SC, /Rack mount/

160,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-144 core-SC /Rack Mount/

990,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-24-SC /Rack mount/

209,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-48 core- SC /Rack Mount/

495,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-96 core- SC /Rack Mount/

660,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

SC адаптер

2,750

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Баганын тоног

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Гильз

220

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Коннекторын толгой цэвэрлэгч

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Медиа конвертор 10/100/1000Mbps /15км/- хос

590,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Медиа конвертор 10/100Mbps /20км/ – хос

290,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Механик коннектор-LC

8,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Механик коннектор-SC

8,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Пигтайл- FC /1.5м/

3,500

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Пигтайл- SC /1.5м/

4,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Салаалагч 4 кор

45,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Цэвэрлэгч салфетка