Showing 1–24 of 31 results

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Duster

35,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FC адаптер

2,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-12 core- SC /Wall mount/

160,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-4 core-SC /Wall mount/

55,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-8 core-SC /Wall mount/

70,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

LC адаптер

2,500

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-12 /Rack mount/-адапторгүй

80,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-12-SC, /Rack mount/

150,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-144 core-SC /Rack Mount/

900,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-24-SC /Rack mount/

190,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-48 core- SC /Rack Mount/

450,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

SC адаптер

2,500

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Баганын тоног

20,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Гильз

200

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Коннекторын толгой цэвэрлэгч

150,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Медиа конвертор 10/100/1000Mbps /15км/- хос

550,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Медиа конвертор 10/100Mbps /20км/ – хос

280,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Механик коннектор-LC

8,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Механик коннектор-SC

8,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Пигтайл- FC /1.5м/

3,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Пигтайл- SC /1.5м/

4,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Салаалагч 4 кор

45,000

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Цэвэрлэгч салфетка

1,500

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Цэвэрлэгч хөвөн

15,000